מתחם שאול המלך

מתחם שאול המלך - קצה רחוב כלנית הדמיה לחלופה

תכנון אב לשדרוג המרחב הציבורי של מתחם שאול המלך בקריית-אונו ותכנון לביצוע של שצ"פים, עבור עיריית קריית אונו והחברה הכלכלית. התכנון שהחל באוגוסט 2022, בוחן חלופות לשדרוג המרחב הציבורי של המתחם, שעובר תהליך של התחדשות עירונית. תכנית האב תתמקד בהליכתיות ונגישות למתחמי פינוי-בינוי ומבנים קיימים ותאגד חלופות לתכנית רב-שלבית של עבודות פיתוח בשצ"פים, רחובות ומעברים […]

תכנית מתאר כוללנית סכנין

תכנון נופי סטטוטורי במסגרת תכנית מתאר כוללנית לעיר סכנין. צוות התכנון עבד מול מנהל התכנון ומול עיריית סכנין. כאדריכל נוף בכיר ב'מנעד', הובלתי את התכנון הנופי של הפרויקט והכנת הנספח הנופי.

תכנית מתאר כוללנית ג'וליס

תכנון נופי סטטוטורי במסגרת תכנית מתאר כוללנית לישוב הדרוזי ג'וליס. צוות התכנון עבד מול מנהל התכנון ומול מועצה מקומית ג'וליס. כאדריכל נוף בכיר ב'מנעד', הובלתי את התכנון הנופי של הפרויקט והכנת הנספח הנופי.