Search
Generic filters
Search
Generic filters

אדריכלות
נוף

תכנון סטטוטורי לתב"ע והכנת נספח נופי
נספח נוף ופיתוח בקנה מידה 1:1,250
והוראות התוכנית

שלבי התכנון כוללים:

עריכת בירורים מוקדמים: ביקור באתר, ריכוז נתונים קיימים, ניתוח תוכניות קיימות בכל רמות התכנון, בדיקת השפעות השטחים הגובלים באתר,
בדיקות מוקדמות של היועצים בצוות התכנון ואם יש צורך הכנת רקע לסקרים נוספים.
ניתוח הנתונים שנאספו בשלב הקודם, הגדרת הצרכים והבעיות שאותן יש לפתור
הכנת חלופות הנבדלות הן בהקשרן עם הסביבה והן באופי הפיתוח של האתר עצמו
בחירת חלופה מועדפת להמשך תכנון מפורט
עיבוד החלופה הנבחרת לתב"ע
הכנת מסמך מסכם המתייחס לכל רכיבי הנספח
במידת הצורך, תיקון התוכניות והגשתן לוועדה המקומית ולוועדה המחוזית
תיקון הנספח בהתאם לסיכום עם הוועדה המקומית ועם הוועדה המחוזית עד לקבלת תוקף

נספח נופי לקריית הממשלה בירושלים

תכנית בינוי ופיתוח
תוכנית הבינוי והפיתוח מספקת פירוט בינוי ופירוט הנדסי לתב"ע ומשמשת בסיס תכנוני שממנו נגזרת התב"ע לפני עיבודה הסופי .
הכנת התוכנית מתבצעת בקנה מידה של 1:500 והיא מהווה נספח מנחה לתב"ע

שלבי התכנון כוללים:

לימוד התב"ע והוראותיה, ביקורים משלימים בשטח התכנון וסביבתו, חקירה משלימה לגבי משתנים בשטח
הכנת חלופות (שתיים לפחות) לתוכנית הבינוי. בהתאם לצורך יוכנו לכל חלופת בינוי חלופות משנה של כל אחד מרכיבי התשתית.
בחירת חלופה מועדפת.
עיבוד החלופה הנבחרת לתוכנית בינוי בקנה מידה של 1:500.
ליווי תכנון מפורט של זכייני מכרז השיווק עד להוצאת היתרי בנייה

תוכנית בינוי ופיתוח לשכונת נוי בבאר שבע

תכנון מפורט לביצוע עבודות פיתוח בשטחים פתוחים ציבוריים או פרטיים, ככרות, מעברים​.

שלבי התכנון כוללים:

לימוד תכניות סטטוטוריות והוראותיהן לגבי שטח התכנון ולימוד מעטפת המפלסים הקיימת או מתוכננת לביצוע בקנ"מ 1:500 או 1:250.
קבלת הנחיות מהמזמין והרשויות וריכוז הנתונים הנדרשים
להכנת תכניות עבודה לביצוע.
הכנת חלופות לתכנון מפורט לביצוע, לפתרון הבעיות שנתגלו בתכניות הבינוי .והפיתוח 1:500 או בהתאמת התב"ע לתנאי השטח הקיימים.
בחירת חלופה.
עיבוד החלופה הנבחרת.
הכנת החומר הנדרש, הגשתו וטיפול בקבלת היתר בניה ו/או אישור הרשות המוסמכת.
הכנת תכניות עבודה
פיקוח עליון

תכנית שלד וגבהים לפארק רפאים בירושלים

שיתופי פעולה ראויים לציון:

התיאטרון המדושא בפארק MAYFLOWER  שיתוף פעולה עם האמנית לורנה גרין

הנצחת טבח פיטרלו בככר סנט פיטרס במנצ'סטר – שיתוף פעולה עם מודוס אופרנדי

תכנון לרחובות סביב מתחם PARC1 בסיאול דרום קוריאה – מרתה שוורץ

 הטבעת קטעי שירה בריצוף טיילת LEA RIVER PARK

עבודות אבן במעגלי תנועה בשכונה A בראש העין

שיתוף פעולה עם האמנית לורנה גרין -MAYFLOWER התיאטרון המדושא בפארק

דילוג לתוכן