Search
Generic filters
Search
Generic filters

עבודות

רשימת עבודות באדריכלות נוף, שכוללת פרויקטים מתאריים, תב"עות ונספחי נוף, תכנון מפורט לביצוע וגם תחרויות.
רשימת הפרויקטים מתעדת נסיון מצטבר של מעל לעשרים שנה בישראל ובבריטניה במגוון תחומים: נוף אורבני, שיקום, רחובות ושכונות, טיילות ושצ"פים, תשתיות וכבישים, התחדשות עירונית ועירוב שימושים.
מקום
קטגוריה
סטטוס

נספח נופי לתב"ע התחדשות עירונית של מתחם התותחנים בחולון, עבור היזם 'אביב-שני'.

כחלק מתכנית האב המעודכנת להתחדשות עירונית תל גיבורים, התכנון משנה את מערך התנועה על ידי הסטת רחוב התותחנים מערבה ובכך מרחיק את הבינוי המוצע מנתיבי איילון ויוצר בלוק עירוני שלם לטובת הולכי הרגל, ללא חציית רכבים. מתוך תכנית האב, שטח מתחם זה הוא 4.5 דונם והוא כולל 74 דירות ב־4 בניינים קיימים, שבמקומם יבנו 325 דירות ב־2 מגדלים.

תכנון הנוף מבסס את אופן הצמדת רחוב התותחנים לקיר האקוסטי של דרך איילון, ובמקומו מבסס פארק לינארי. הפארק בתחום התכנית מהווה חוליה ראשונה בפארק לינארי, שיתפרש צפונה במקום רחוב התותחנים הקיים, באמצעות תכניות התחדשות מקבילות.

שנה

מקום

קטגוריה

סטטוס

2022-2023

חולון

תב"ע

הושלם תכנון סטטוטורי

שנה

מקום

קטגוריה

סטטוס

2022-2023

חולון

תב"ע

הושלם תכנון סטטוטורי

שנה

מקום

קטגוריה

סטטוס

2022-2023

חולון

תב"ע

הושלם תכנון סטטוטורי

נספח נופי לתב"ע התחדשות עירונית עבור היזם 'צים-בהרי'.

במתחם בר-אילן המתפרש על כ-45 דונם ברמלה ישנן 376 יח"ד בבניינים ישנים, שטחי ציבור ומוסדות חינוך. המבנים הישנים במתחם ייהרסו לטובת מגדלים חדשים, שיכללו 1,430 יחידות דיור, בתוספת עירוב שימושים שיכלול מסחר, תעסוקה ושטחי ציבור. קבוצת הנדל"ן 'צים בהרי' מקדמת את תכנית "מתחם בר-אילן" במסגרת התחדשות עירונית.

התכנון הנופי יוצר מרחב ציבורי מגוון ומוטה הולכי רגל, המבוסס על שצ"פ ראשי לאורך ה'דיאגונל' העירוני, רחובות, שדרות וככרות עירוניות.

שנה

מקום

קטגוריה

סטטוס

2022-2025

רמלה

תב"ע

בתכנון

שנה

מקום

קטגוריה

סטטוס

2022-2025

רמלה

תב"ע

בתכנון

שנה

מקום

קטגוריה

סטטוס

2022-2025

רמלה

תב"ע

בתכנון

תכנון אב לשדרוג המרחב הציבורי של מתחם שאול המלך בקריית-אונו ותכנון לביצוע של שצ"פים, עבור עיריית קריית אונו והחברה הכלכלית.

התכנון שהחל באוגוסט 2022, בוחן חלופות לשדרוג המרחב הציבורי של המתחם, שעובר תהליך של התחדשות עירונית. תכנית האב תתמקד בהליכתיות ונגישות למתחמי פינוי-בינוי ומבנים קיימים ותאגד חלופות לתכנית רב-שלבית של עבודות פיתוח בשצ"פים, רחובות ומעברים ציבוריים.

במקביל לתכנית האב וכדי לתת מענה למתחמים המתאכלסים, הושלם תכנון לביצוע של שתי גינות ציבוריות – גינת ששת הימים וגינת כלנית.

 

שנה

מקום

קטגוריה

סטטוס

2022-2024

קריית-אונו

מתארי,פיתוח נופי

בביצוע

שנה

מקום

קטגוריה

סטטוס

2022-2024

קריית-אונו

מתארי,פיתוח נופי

בביצוע

שנה

מקום

קטגוריה

סטטוס

2022-2024

קריית-אונו

מתארי,פיתוח נופי

בביצוע

תכנון המרחב הציבורי באזור התעשיה הצפוני בלוד, כחלק מהפרדה מפלסית 125א עבור נתיבי איילון. הפרויקט עוסק ביצירת כניסה חדשה לעיר לוד, מאפשר הפרדה מפלסית בטוחה בין תוואי הרכבת ורחוב המחקר ומשפר את המרחב הציבורי ואת הנגישות בשטח התכנית ובינה לבין חלקי העיר. הפרויקט גם מסדיר תשתיות ורחובות באזור התעשיה כהכנה לתת"ל 72 (הקו החום של הרק"ל) ובתיאום עם תמ"ל 1095 (מגורים, מסחר ועסקים בצפון לוד).

תכנון נופי לביצוע – פיתוח, צמחיה והשקיה – של מספר רחובות, מעברים ציבוריים והצללה לגשר הולכי רגל. התכנון הושלם ושלב א' יצא לביצוע במהלך 2024.

שנה

מקום

קטגוריה

סטטוס

2022-2024

לוד

פיתוח נופי,תשתיות

התכנון הושלם

שנה

מקום

קטגוריה

סטטוס

2022-2024

לוד

פיתוח נופי,תשתיות

התכנון הושלם

שנה

מקום

קטגוריה

סטטוס

2022-2024

לוד

פיתוח נופי,תשתיות

התכנון הושלם

תכנון נופי לביצוע של מבואה לאודיטוריום בכפר הנוער קריית יערים, עבור הנהלת הכפר.

כפר הנוער, אשר נמצא בצפון הישוב אבו-גוש, מקדם תכנית אב לשדרוג מבני הכפר והמרחב הפתוח. פרויקט זה מתמקד ביצירת מבואה נופית לאודיטוריום שעבר שיפוץ. התכנון הנופי שואף ליצור ככר שהיא יעד ומקום מפגש לתושבי כפר הנוער כמו-גם לאורחים שיגיעו לאירועים באודיטוריום. מרחב המבואה מתחלק לככר המתוכננת כמרפסת אל הנוף ולגן עם שולחנות פיקניק ומתקנים.

שנה

מקום

קטגוריה

סטטוס

2021-2024

כפר הנוער קריית יערים

פיתוח נופי

בתכנון

שנה

מקום

קטגוריה

סטטוס

2021-2024

כפר הנוער קריית יערים

פיתוח נופי

בתכנון

שנה

מקום

קטגוריה

סטטוס

2021-2024

כפר הנוער קריית יערים

פיתוח נופי

בתכנון

נספח נופי לתב"ע התחדשות עירונית ונספח עיצוב עירוני עבור הל"ר 360 (החברה לפיתוח רחובות).

במתחם מילצ'ן המתפרש על כ-50 דונם ברחובות ישנם 21 בניינים. בסוף 2021 הוכנו עקרונות התכנון למתחם בעיריית רחובות בשיתוף אנשי המקצוע והתושבים. במאי 2022 אושר המתחם כמתחם פינוי-בינוי במסלול רשויות. המבנים הישנים במתחם ייהרסו לטובת מגדלים חדשים, שיכללו 1,540 יחידות דיור במקום 434 דירות שיכון ישנות הקיימות כיום, בתוספת עירוב שימושים שיכלול מגורים, מסחר, תעסוקה ושטחי ציבור. קבוצת הנדל"ן 'צים בהרי' זכתה במכרז כחברה הבלעדית, שתבנה את "מתחם מילצ'ן" החדש ברחובות במסגרת התחדשות עירונית.

התכנון הנופי ממיר את נוף החניונים הקיים במרחב ציבורי מגוון ומוטה הולכי רגל, המבוסס על רשת של שצ"פים, רחובות, שדרות וככרות עירוניות.

שנה

מקום

קטגוריה

סטטוס

2021-2025

רחובות

מבנים,פיתוח נופי,תב"ע

בתכנון

שנה

מקום

קטגוריה

סטטוס

2021-2025

רחובות

מבנים,פיתוח נופי,תב"ע

בתכנון

שנה

מקום

קטגוריה

סטטוס

2021-2025

רחובות

מבנים,פיתוח נופי,תב"ע

בתכנון

דילוג לתוכן